Hae nyt »

Käyttömestari

Sijainti: 

Kokkola, FI

Maa/alue:  FI
Tehtäväalue:  Logistiikka
Liiketoimintayksikkö:  OP Logistics & Operations

Kokkolan terminaali kuulu Öljytuotteiden logistiikkaorganisaation Satamat ja terminaalit -yksikköön. Terminaalin tehtävänä on tuottaa ympäristön, terveyden, turvallisuuden ja laadun huomioivia asiakaslähtöisiä ja tehokkaita terminaalipalveluita Neste Oyj:n ja sen asiakkaiden tarpeisiin. 
 
Etsimme Kokkolan terminaaliin vakituiseen työsuhteeseen
 
Käyttömestaria
 
Vastaamaan terminaalin päivittäisen toiminnan koordinoinnista ja ohjauksesta. 


Vastuualueesi koostuu monipuolisista tehtävistä, kuten:

 • Tuotevirtojen hallinnasta
 • Laiva-, auto- ja säiliöoperoinnista
 • Kunnossapitotyön ohjaamisesta
 • Työlupaprosessin hallinnasta
 • Sisäisten ja ulkoisten kumppaniverkostojen hallinnasta
 • Terminaalin toimintatapojen jatkuvasta kehittämisestä.

 
Päivittäisten tehtävien lisäksi vastuullesi kuuluu:

 • Kunnossapitotoiminnan kehittäminen terminaalilla
 • Ennakko- ja määräaikaishuoltojen suunnittelu sekä toteutuksen valvonta
 • Investointiprojekteihin osallistuminen 
 • Palvelutoimittajien hallinta ja koulutus.

 
Onnistuaksesi käyttömestarin tehtävässä sinulla on:

 • Tekninen koulutuspohja (AMK ins. tai vastaava)
 • Työkokemusta teollisuusympäristöstä
 • Erinomainen turvallisuusasenne
 • Hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot
 • Loogista päättely- ja ongelmanratkaisukykyä
 • Englannin kielen suullinen ja kirjallinen taito
 • Aktiivinen, tavoitteellinen ja oma-aloitteinen ote töiden suorittamiseen.  

 
Katsomme eduksi, mikäli sinulla on:

 • Kokemusta vaarallisten kemikaalien ja palavien nesteiden käsittelystä ja varastoinnista
 • Tuntemusta toimintaa säätelevästä lainsäädännöstä
 • Osaamista liiketoimintojen tietojärjestelmistä (esim. SAP).
 • Kokemusta esihenkilönä toimimisesta.

 

Lisäksi huomioimme, mikäli sinulla muuta käyttömestarin tehtävää tukevia erityis- tai ammattiosaamista.
 
Lisätietoja tehtävästä antaa terminaalipäällikkö Petri Lempiälä, puh. 050 458 9080.
 
Hakuaika tehtävään päättyy 16.10.2022. Liitä hakemukseesi saatekirje ja ansioluettelo.
 

Rekrytointiprosessi sisältää haastatteluita ja soveltuvuusarvioinnin. Tehtävään valitulta edellytetään hyväksyttyä terveystarkastusta, joka sisältää huumausainetestauksen. Lisäksi henkilöstä tehdään tämän suostumuksella turvallisuusselvitys.


Tule mukaan luomaan elinvoimaisempaa maapalloa lapsillemme. 


Menestyksemme perustuu työntekijöihimme, jotka ovat liikkeellepaneva voima Nesteen kehittyessä globaaliksi johtajaksi uusiutuvissa ja kiertotalousratkaisuissa. Olemme myös sitoutuneet tekemään tuotannostamme hiilineutraalia vuoteen 2035 mennessä. Tahtomme luoda elinvoimaisempi planeetta lapsillemme tekee meistä ainutlaatuisen yrityksen.


Nesteellä on kunnianhimoiset tavoitteet luonnon monimuotoisuuteen, ihmisoikeuksiin ja toimitusketjuun liittyen. Meidät on valittu toistuvasti Dow Jonesin kestävän kehityksen indekseihin ja maailman vastuullisimpien yritysten Global 100 -listalle.


Strategiamme toteuttamisessa ja liiketoiminnan kasvattamisessa työtämme ohjaavat Nesteen arvot. Tuemme ja kehitämme henkilöstöämme ja huolehdimme heidän hyvinvoinnistaan, jotta he voivat kasvaa, innovoida ja rakentaa tulevaisuuttamme.


Me välitämme. Me olemme rohkeita. Me teemme yhteistyötä.
Me Nesteellä haluamme, että työ tuntuu hyvältä ja tekee hyvää. Asetamme selkeitä ja läpinäkyviä tavoitteita ja tarjoamme monipuolisia kehittymismahdollisuuksia. Kiinnitämme erityistä huomiota hyvään johtamiseen ja palkitsemme roolin ja vastuiden mukaisesti. 


Nesteen strategia on "Nopeammin, rohkeammin ja yhdessä". Se kuvastaa ymmärrystä siitä, että ilmastonmuutoksen torjunnassa tai muovijätehaasteen ratkaisemisessa ei ole aikaa hukattavaksi. Menestyäksemme meidän on toimittava, kehitettävä uusia ratkaisuja ja saatava ne käyttöön nopeammin ja rohkeammin kuin koskaan – yhdessä.


Ihmiset tekevät yrityksen. Me olemme Neste.
Lue lisää nettisivuiltamme, neste.com

 

Hae nyt »